אתר לענייני הומור, קומדיה וקומיקאים. כי כל בני האדם נולדו דבילים