"הכי טוב שתצבעי את קו המשווה הטיפשי שלך בצבע נגד חלודה," אמר הסוס, "ואז הוא לא יחליד כלל."           איזה קטעים. הפעם קטע מתוך ספרו של אריך קסטנר "שלושים וחמישה במאי", הוצאת אחיאסף     הם עמדו לפני גדר עץ גבוהה שעליה שלט. ועל השלט היהקראו-עוד