זן ואמנות אחזקת הקומדיה הנה כמה דברים שאנשים יודעים על מורי זן, יש להם אופנוע, הם מוחאים כף ביד אחת והם מנקים מכוניות בקרטה קיד. אבל רק אדם אחד העז להתעמק בספריהם ולגלות שהם בעצם מצחיקים . חוקר הדתות והמומחה  בזן בודהיזם אלון מרק הצליח לשלב בספרו בין קומדיה, זן-בודהיזם,קראו-עוד