מדי שבוע, בלי נדר, יתפרסמו פסקה-שתיים מספר קומי, והיום אוי ארצי, מאת יאיר גרבוז: "תם יום הזיכרון ותחלוף שעה והכל מוכנים לטקס הדלקת המשואות – תיבת נח עם 12 זוגות של פירומנים: דרוזי ואתיופי, צ'רקסי ורוסי, עיוור מקרב ופצוע מפיגוע, חקלאי ופושט רגל, מורה ושכנו מקו העוני, תעשיין וניצול שואה,קראו-עוד