ספרים מצחיקים – הזר המסתורי

מדי שבוע, בלי נדר, יתפרסמו פסקה-שתיים מספר קומי, והיום ממאמר של טוווין מתוך אחרית דבר ל

"הזר המסתורי",  מאת מארק טוויין

הזר המסתורי, קומדיה"אין לי יחס מיוחד לשטן, אבל אני יכול, לפחות, לטעון שאין לי דעות קדומות נגדו.  ייתכן אפילו שאני מצדד בו מעט, משום שהוא לא זכה לייצוג הוגן. כל הדתות מפיצות כתבי קודש נגדו ואומרות עליו את הדברים הפוגעים ביותר, אבל אנחנו אף פעם לא שומעים את הצד שלו. אין לנו דבר מלבד ראיות התביעה ולמרות זאת גזרנו את דינו. לדעתי, זה פוגע בסדר הטוב. זה לא-אנגלי; זה לא-אמריקאי; זה צרפתי.

ללא תקדים זה, אי אפשר היה להרשיע את דרייפוס".

לרכישה

המדור בשיתוף מנדלי מוכר ספרים ברשת

Comments

comments

מה חשבת?