(בעקבות פאולוס הקדוש)   אנחנו יצאנו ממצרים. אבל מה עם המצרים? לאן יצאו המצרים? המצרים לא יצאו ממצרים! המצרים טוב להם במצרים. הם מצרים! הם תושבי המקום! למה שיצאו מהמקום שלהם ממצריים מה הם אנחנו שיצאנו ממצרים?!   ומה אנחנו פראיירים שיצאנו ממצרים? ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראלקראו-עוד