מדי שבוע, בלי נדר, תתפרסם פסקה מספר קומי, והיום "שנים עשר כיסאות", מאת איליה אילף ויבגני פטרוב "אדם בלא מזרן הוא אדם עלוב. הוא אינו קיים. אינו משלם מסים, אין לו אשה, מכריו אינם מלווים לו כסף 'עד סוף השבוע', נהגי המוניות משלחים בעקבותיו מלים פוגעות, נערות מלגלגות עליו: הןקראו-עוד