ממשיך בפרויקט השירה הקומית, והפעם אלפרד כהן, המשורר הפונדלרומנטי משחקי חברה כששאלו אותי איזה חיה אני במשחק החברה המטופש הזה רציתי להגיד יונה אבל עניתי חתול כששאלו אותי למה חתול לא הייתה בי התשובה בסוף עניתי כי אני חושב יותר מדי עברו לאדם הבא שהיה זחל כי הוא לא מתפתחקראו-עוד