"בני משפחתי היו לכודים במקומם. קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לקום בזריזות מכיסא-נוח, אפילו ברגעי משבר."   איזה קטעים, הפעם שני קטעים מספרו של גארלד דארל, "משוגע על חיות", הוצאת מעריב.     קטע ראשון: דארל והיחמור הורטנז:   זה היה אחד מאותם ימים נדירים המופיעים לעיתים בקיץ האנגלי,קראו-עוד