מדי שבוע, בלי נדר, תתפרסם פסקה מספר קומי, והיום יותר סאטירי מקומי: "הבנקאי האנרכיסט", מאת פרננדו פסואה "לא, זה לא זה. מה שאני רוצה לומר לך הוא, שבין התיאוריות שלי ובין החיים המעשיים שלי אין שום הבדל, אלא להפך: יש ביניהם התאמה קפדנית. אינני חולק על הקביעה שחיי אינם דומיםקראו-עוד