"נו, אז מה כ"כ דחוף? מהי אותה מחלה שמחייבת מענה כאן ועכשיו?" "קוצר רוח," היא ענתה . יצרנו תור ארוך לרוקח. היה שיא החורף ואת המחלות זיהינו זה על זה בקלות. קדחתי מחום וביקשתי להתיישב. ידעתי ששאר החולים יקראו לי כשיגיע תורי. כבר עמדתי להתיישב כשאישה התפרצה מהצד. נראה שהיא באהקראו-עוד