מדי שבוע, בלי נדר, יתפרסמו פסקה-שתיים מספר קומי, והיום "התרנגולת – שלושה סיפורים קצרים", מאת הקטור מונרו "הן היו ידידות טובות ועל כן כה רבה המרירות. שתיהן מרגישות שנתנו לצפע לקנן בחיקן. דבר לא פוגע בנו, בני-האנוש, כמו התגלית שחֵיקנו שימש מעון לצפעון". "אבל מה קרה? עבר ביניהן חתול שחור?"קראו-עוד