מדי שבוע, בלי נדר, תתפרסם פסקה מספר קומי, והיום "ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור", מאת מארק טוויין: "סר, התוכל לי?" אמר הבחור. "אם אוכל מה?" "התישא נשק כנגדי ותוכל לי על אדמות או על גבירה או על – " "מה אתה מקשקש?" אמרתי. "רוץ בחזרה לקרקס שלך לפני שאדווח עליך."קראו-עוד