תוכן זה הנו סאטירי ואין בו קריאה לפגוע באף אדם, ללא הבדל גזע, מוצא אתני, דת ומין. אין לייחס לתוכן זה משמעות אחרת. תוכן זה אישי ואינו ניתן להעברה פצוע: חובש! ירו בי חובש! חובש:[נכנס בריצה] מה קרה? פצוע: התפוצץ לידי רימון, אתה חייב לעזור לי חובש. חובש: תראה ליקראו-עוד