מדי שבוע, בלי נדר, יתפרסמו פסקה-שתיים מספר קומי, והיום ממאמר של טוווין מתוך אחרית דבר ל "הזר המסתורי",  מאת מארק טוויין "אין לי יחס מיוחד לשטן, אבל אני יכול, לפחות, לטעון שאין לי דעות קדומות נגדו.  ייתכן אפילו שאני מצדד בו מעט, משום שהוא לא זכה לייצוג הוגן. כל הדתותקראו-עוד

מדי שבוע, בלי נדר, תתפרסם פסקה מספר קומי, והיום "ינקי מקונטיקט בחצר המלך ארתור", מאת מארק טוויין: "סר, התוכל לי?" אמר הבחור. "אם אוכל מה?" "התישא נשק כנגדי ותוכל לי על אדמות או על גבירה או על – " "מה אתה מקשקש?" אמרתי. "רוץ בחזרה לקרקס שלך לפני שאדווח עליך."קראו-עוד