רואן אטקינסון במיטבו

בעונה הרביעית של עלילות הפתן השחור, האנטי גיבור שלנו מוצא את עצמו בלב מלחמת החפירות במלחמת העולם הראשונהקראו-עוד

תוכן זה הנו סאטירי ואין בו קריאה לפגוע באף אדם, ללא הבדל גזע, מוצא אתני, דת ומין. אין לייחס לתוכן זה משמעות אחרת. תוכן זה אישי ואינו ניתן להעברה -אתה יודע מה אנחנו חייבים לעשות? – מי? – אנחנו. מדינת ישראל. צה"ל. אתה יודע מה צה"ל צריך לעשות? – מה?קראו-עוד