ססטוססים מצחיקים לאנשים שגנבו להם את גז הצחוק 25.6 Lior Galatziano אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך – תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל תשובה 27.6 Erez Majerantz לא האמנתי שיהודים אי-פעם יריבו על גז… Giora Zinger איזה מלך ביבי, איך הוא העביר את החוק הזה על הנישואים החדקראו-עוד