מדי שבוע, בלי נדר, יתפרסמו פסקה-שתיים מספר קומי, והיום "סילבי וברונו", מאת לואיס קרול "מה פירוש הדבר?" שנה בינו לבין עצמו. הוא פכר את ידיו מאחורי גבו ובהינף גלימותיו החל לפסוע הלוך ושוב במהירות לאורך החדר. "מימיי לא שמעתי כאלה צעקות – ועוד בשעה זו של הבוקר! ובכזו אחדות דעים!קראו-עוד