(בעקבות פאולוס הקדוש)   אנחנו יצאנו ממצרים. אבל מה עם המצרים? לאן יצאו המצרים? המצרים לא יצאו ממצרים! המצרים טוב להם במצרים. הם מצרים! הם תושבי המקום! למה שיצאו מהמקום שלהם ממצריים מה הם אנחנו שיצאנו ממצרים?!   ומה אנחנו פראיירים שיצאנו ממצרים? ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראלקראו-עוד

יש כזה דבר שירה קומית פקפקו בנו, צחקו עלינו, הדביקו עלינו שלט עם "בעט בו",  אבל ב-14 במרץ בנסיך הקטן, אשר בקינג ג'ורג', הוכחנו בשלישית ששירה קומית אפשרית. הערב הבא הוא ערב "המפלצת מלוך נס". הנה מבחר שירים, מהסטנדאפואטרי, לא מערב "המפלצת מלוך נס", *הווידאוים לקוחים מערבים אחרים.  צילום סטילס: רונןקראו-עוד