תוכן זה הנו סאטירי ואין בו קריאה לפגוע באף אדם, ללא הבדל גזע, מוצא אתני, דת ומין. אין לייחס לתוכן זה משמעות אחרת. תוכן זה אישי ואינו ניתן להעברה  שדר: ולמאזין הבא, שלום?  מאזין: אהלן ירון, רציתי לומר שאני מת על התוכנית שלך.  שדר: תודה. מאזין: ומוות לערבים. שדר: אניקראו-עוד