מדי שבוע, בלי נדר, תתפרסם פסקה מספר קומי, והיום "שלושה גברים בבומל", מאת ג'רום ק' ג'רום "אני חוננתי ביכולת התמצאות. אין זו סגולה מיוחדת; איני מתרברב בה. זהו דחף חייתי עצמאי. אין זו אשמתי שמדי פעם עומדים בדרכי עצמים שונים: הרים, צוקים, נהרות ושאר רועצים. האינסטינקט שלי נכון, זו האדמהקראו-עוד