"לא", אמר, "סתם, הלילה מתרחשת בבית העירייה אורגיה קבוצתית". "אורגיה קבוצתית", הזדעקתי, "הכצעקתה?!" "מה אתה מתפלא?", אמר, "יש אורגיה שהיא לא קבוצתית?" אף שנבחרתי – אף פעם לא רציתי להיות נביא. כמו יונה ברחתי והתכחשתי. אבל אלוהים קנה אותי בכמה טובות הנאה, בעיקר אלו שהגיעו בדמות נירית ושרה. אחרי שהתרציתיקראו-עוד