"אבל אתה עוד תקרר לעצמך הכול!" "מה אקרר, אמא? אני לא אישה, אין לי חצוצרות.""אל תעמיד פני טיפש סבקה. כל הגברים לובשים בחורף גטקס. אבא שלך לבש גטקס."   איזה קטעים, הפעם קטע מתוך ספרה של אליס ביאלסקי "ראינו לילה", הוצאת אפיק.   "זו צרה צרורה שסבקה לא לובש גטקס!קראו-עוד